Hjem | Om biblioteket | Om PiV | Kontakt oss

.


.


     

          Vestfold Samsøk

                   - finn det i         

        Vestfoldbibliotekene


.


.


.


Bibsys - Ask
Ved å klikke på “Du søker i..” kan du avgrense eller utvide baseutvalget ditt til:

o Bibliotekbasen
inneholder bøker, tidsskrifter, lyd, noter etc. som finnes ved BIBSYS-bibliotekene. BIBSYS benyttes av alle universitetene, Nasjonalbiblioteket, alle statlige høgskoler, og en rekke andre fagbibliotek i Norge.

o ForskPub
ForskPub-basen inneholder publikasjoner og andre resultater av FOU-arbeid ved norske forskningsinstitusjoner.

o ForskPro
ForskPro-basen inneholder FOU-prosjekter ved norske forskningsinstitusjoner.

o Emneportal
BIBSYS Emneportal inneholder kvalitetssikrede nettressurser for høyere utdanning, forskning og dokumentasjon.

Sambok - nb.no
Referanser til bøker, småtrykk, monografier i serier, hovedoppgaver, lydbøker, videogram, punktskriftbøker og elektroniske dokumenter som eies av ca. 350 norske fagbibliotek (blant dem alle BIBSYS-bibliotek), fylkes- og folkebibliotek og de norske instituttene i Athen og Roma.

Vestfold Samsøk
Her kan du gjøre et søk i mange av Vestfoldbibliotekene samtidig! Gir også inngang til administrering av egne lån og reserveringer.

Bibliotek.dk
Oversikt over det som er utgitt i Danmark og som finnes i danske offentlige biblioteker. Basen inneholder ca. 10.1 millioner poster og omfatter registreringer av danske folke- og forskningsbibliotekers materiale: bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, noter, video, cd-rom, lydbøker m.m., bøker, tidsskrifter og aviser utkommet i Danmark siden 1970, større artikler i aviser og tidsskrifter fra 1945, anmeldelser i aviser og tidsskrifter fra 1990.

LIBRIS
Referanser til de svenske forsknings- og spesial-bibliotekenes samlinger av bøker, tidsskrifter,
kart, musikktrykk m.m. Databasen inneholder over 5 millioner titler på ca 300 bibliotek.

KVK - Karlsruher Virtueller Katalog

En  metakatalog for en rekke tyske bibliotek og nasjonalbibliotek i Europa og verden for øvrig. Gir referanser til mer en 75 millioner bøker og tidsskrifter.

©Biblioteket - Psykiatrien i Vestfold - design by tot.design