Hjem | Om biblioteket | Om PiV | Kontakt oss

Avdelingene i PiV:


Psykiatrien i Vestfold HF
Psykiatrien i Vestfold HF (helseforetak) er en spesialisthelsetjeneste som skal gi befolkningen et helhetlig behandlingstilbud for psykiske lidelser og rusmisbruk.

Psykiatrien i Vestfold HF omfatter barne- og ungdomspsykiatri, distriktspsykiatriske sentre, sentrale dag- og døgnenheter og rustjenester..

En Strategi- og handlingsplan for 2005-2008 for Psykiatrien i Vestfold HF (PiV) er utarbeidet (pdf)

PiVs tidsskrift Psykiatristikka ligger gratis tilgjengelig på nettet.

Se for øvrig PiVs egne hjemmesider.

©Biblioteket - Psykiatrien i Vestfold - design by tot.design