Hjem | Om biblioteket | Om PiV | Kontakt oss
Psykiatrien i Vestfold HF - Biblioteket
Opprettet 1. september 2005.

Foreløpige arbeidsmål:

Biblioteket skal utvikles til en sammenholdt bibliotektjeneste for hele Psykiatrien i Vestfold HF, med betjent
samlokalisert bokstamme og utlånsfunksjoner

Tilknyttet bibliotektjenesten ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Hvilke tjenester tilbyr biblioteket:

 • Artikkelsøk og innhenting av artikler.
 • Litteratursøk og fjernlån av bøker.
 • Organisering av tidsskrifthold.
 • Avbestillinger og bestillinger via leverandør. Online-utg.
 • Utsendelse av innholdsfortegnelser etc til postliste(r)
 • Bestillinger/innkjøpsansvar til avdelinger.
 • Registrering av nyinnkjøp ved alle avdelinger.
 • Registrering av samlingene ved avdelingene.
  Med strekkoder for senere automatisert utlån.
  Utskrevet katalog legges ut ved avdelingene
  (over avdelingens egen samling).
 • Utlån ved avdelingene på selvbetjent basis

Forutsetter:

 • Bibliotekar må ha en kontaktperson ved hver avdeling.     
  Denne bør ha et fortsatt ansvar i avdelingens bibliotek, som å sjekke
  mht utlån / innlevering /  purringer.
 • Opplæring i webcat-søk/bestillinger på de forskjellige avdelingene - Hjemmeside

Bibliotekar:
Brit Døvle Larssen

©Biblioteket - Psykiatrien i Vestfold - design by tot.design