Hjem | Om biblioteket | Om PiV | Kontakt oss

PiV åpner for "Open Access"

Psykiatrien i Vestfold har sluttet seg til Helsebibliotekets forskningsarkiv HeRA.

I den grad tidsskriftutgiverne (og artikkelforfatterne!) tillater det, vil artikler publisert av PiV-ansatte heretter kunne bli tilgjengeliggjort for alle via Helsebibliotekets "Open Access"-forskningsarkiv HeRA.

PiV-biblioteket vil stå for det praktiske arbeidet med klarering av rettigheter og tillatelser og etterhvert publisering av artikler i arkivet.

Søk i HeRA

Retningslinjer for arkivering i HeRA

"Open Access" brer om seg i Norge

Stadig flere universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner ser verdien og nytten av at institusjonenes vitenskaplige arbeider tilgjengeliggjøres for flest mulig. Les mer her:

Open Access i Norge

Norske publiseringsarkiv

©Biblioteket - Psykiatrien i Vestfold - design by tot.design