Hjem | Om biblioteket | Om PiV | Kontakt oss
Psykiatristikka 1 2008
Nytt grensesnitt i Helsebibliotekets baser
 • I PsycINFO, Medline og de andre basene som ligger tilgjengelig via Helsebiblioteket, er grensesnittet endret. Bibliotek for medisin og helsefag ved UiO har laget en fin veiledning for søk i basene.
Flere "psyk-tidsskrifter" i helsebiblioteket
Nye bøker i PiV-biblioteket
 • Murray: "Å leve med Asperger"
 • Moe: Selvskadingens dynamikk
 • Martinsen: Barn og ungdommer med Asperger syndrom, 2 bd.
 • Kennedy: Masetring the Kennedy Axis V
 • Kingdon: Kognitiv terapi ved schizofreni
 • Lopez: Minoritetsperspektiver på norsk familievern
 • Mörtberg: Treatment of Social Phobia
 • Aron: Relational psychoanalysis, bd. 2
 • Vaaland: Brev til en minister
 • Skatvedt: Fortellinger om kjærlighet
 • Welle-Strand: Vurdering av henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Ta kontakt med PiV-biblioteket hvis du ønsker å låne noe av dette.

 

Psykiatristikka 4 2007
Litt fra årets innkjøp til PiV-biblioteket:
Hart, Onno van der
The haunted self : structural dissociation and the
treatment of chronic traumatization
,
2006.

Hagen, Erik Bjerck, red
.
Hva skal vi med vitenskap? : 13 innlegg fra striden
om tellekantene
,
2006

Austrem, Liv Marie, red.

Hør, jeg har noe å fortelle! : om psykisk helsevern,
2006.

Mueser, Kim T
. … [et al.]
Integrert behandling av rusproblemer og
psykiske lidelser,
2006

Ives, Martine
Caring for a child with autism : a practical
guide for parents,
c2002.

Johnsson, Johnny
Langtidsfrisk : slik skapes helse, effektivitet
og lønnsomhet,
2006

Martz, Erin, red.
Coping with chronic illness and disability : theoretical,
empirical and clinical aspects,
2007

Malle, Bertram F., red.

Other minds : how humans bridge the divide
between self and others,
c2005

Almvik, Arve, red.

Psykisk helsearbeid i nye sko, 2006.

Yalom, Irvin D.
Understanding group psychotherapy, 3 DVD, 2006
 
Psykiatristikka 3 2007:
Oppdaterte lover
 • http://www.lovdata.no Velkjent for en del, håper jeg? Lovverket endrer seg stadig, og oppdaterte lover finner du i fulltekst på Lovdata. Slik søker du på siden: Ressurser / Lover / Gjeldende lover Videre kan du søke på lovens tittel, eller hvilket som helst ord i lovteksten, hvis du for eksempel ønsker alle lover som omfatter et emne.
Hvordan få med seg nyhetene?
 • Helsebiblioteket anbefaler tolv ulike leverandører av nyhetsstrømmer (RSS). Du kan bl.a. skreddersy en RSS i PubMed, og bli oppdatert på nye referanser innen ditt spesifikke interessefelt.
Informasjon til pasienter og pårørende

 

 
Psykiatristikka 2 2007:
Spiseforstyrrelser på nett...
Anoreksi/bulimi - nettsted for ungdom
 • http://www.amab.no/ "AMAB - Aksjonen mot anoreksi og bulimi er et interaktivt nettsted drevet av 16 frivillige ungdommer. AMAB skal være et fristed der folk kan møtes, utveksle tanker, ideer og meninger og unngå pro-ana/negativ trigging" Sidene åpner for forumsdiskusjoner, gruppedeltagelse, kontakt med andre brukere og byr også på saklig informasjon i form av nyheter og en godt utbygget lenkesamling til eksterne nettressurser.
Nasjonalt Klinisk Nettverk for Spisefortyrrelser
 • http://www.nkns.no/ Nettstedet er ikke så veldig godt utbygget foreløpig, men inneholder mye viktig informasjon om behandlingstilbud i alle helseregioner - hvor er det kortest venteliste? - kontaktinformasjon, lover og rettigheter med mer.
 
Psykiatristikka 1 2007:
 • Helsebiblioteket - igjen
  • Helsebiblioteket blir en stadig tilbakevendende ressurs i denne spalten. Har du ikke registrert deg som bruker før, er det på høy tid å gjøre det nå. Dette nettstedet blir nemlig større og bedre for hver dag. Se særlig på emnebiblioteket "Psykisk helse". Som ansatt i et helseforetak gis du tilgang til samtlige ressurser ved registrering.
 • ADHD på nett
  • Tilbyr oppdater informasjon om diagnostikk, behandling og "practice guidelines". For fagfolk, men har også egne sider med pasientinformasjon. Du må registrere deg for tilgang, men det er gratis å bruke basen.Prøv også Helsebibliotekets søkefelt i emnefeltet "Psykisk helse" og søk på adhd, eller for eksempel adhd voksne.
 • ADHD i skjønnlitteraturen
  • For barn / ungdom: Bøkene om Sirius av LI Rønhovde, bøkene om HyPer av T. Soltvedt, "Med sprengstoff i bagasjen" av E. Kullerud, "Spetakkel og Mosling" av E. Bergum, "Med sprett i bena" av T. Moen
  • For voksne: "Hyper : en beretning om uro" av P. Dysthe og "Aldri for sent å skaffe seg en lykkelig barndom" av G. Gjengset
   
Psykiatristikka 3-4 2006:
 • Tidsskrifter i fulltekst
  • Har lenker til: Helsebiblioteket (mer enn 1000 tidsskrifter), DOAJ (2478), HighWire (238), Biomedcentral (mer enn 150), Free Medical Journals (1450), PLoS
 • ÅPNE ARKIVER PÅ NETT
 • OAIster (Referanser fra 680 åpne institusjonelle arkiv)
  • "Our goal is to create a collection of previously difficult-to-access, academically oriented digital resources"
 • OpenDOAR
  • En kvalitetssikret fortegnelse over åpne arkiv fra hele verden. Google-søkegrensesnitt.

 

Psykiatristikka 1-2 2006:
 • Piv-bibliotekets bokkatalog på nett
  • Katalogen vokser sakte men sikkert. Nå finner du bøkene tilhørende Vestfoldklinikken, BUPA, Psykiatrisk Fylkesavdeling, Tønsberg DPS (på vei inn..), i tillegg til Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, selvfølgelig. Husk å oppgi navn og arbeidssted ved bestilling av bøker
 • Piv-biblioteket har fått nye hjemmesider
  • Sjekk dem ut og kom gjerne med tilbakemeldinger om hvilke lenker / ressurser du forventer å finne der for at sidene skal bli et nyttig verktøy i din hverdag.
 • Helsebiblioteket - din viktigste kilde til kunnskap?
  • En elektronisk formidlingskanal for oppdatert faglig kunnskap. Logg deg inn og se hvilket fantastisk tilfang av informasjon du får tilgang til. Ønsker du artikkelkopier? Ta kontakt med PiV-biblioteket.
 • Jeg hører gjerne fra deg
  • Dersom du har spørsmål i fht. artikkelsøk / -bestillinger, Litteratursøk / -bestillinger, PiV-bibliotekets bokbase, Internettsøk, eller annet som er bibliotekrelevant.
  • Telefon: 33 34 19 53 / 97 43 66 10
  • Epost: brit.dovle.larssen@piv.no / brit.larssen@nordemens.no


Tips fra nettsidene

Bokhylla - bøker i fulltekst på nettet

– utskjelt av Eirik Newth, men kanskje ikke helt ubrukelig likevel.

http://www.nb.no/bokhylla

Nasjonalbiblioteket har digitalisert mer enn 10.000 bøker og lagt dem ut i fulltekst på Internett.
Bøkene er fra 1690, 1790, 1890 og 1990-tallet.

Jeg får av og til spørsmål etter kapitler fra noen av disse bøkene fra 1990-tallet – de er fremdeles å finne på pensumlister rundt omkring.
For eksempel ”Møte med galskap”


Utskriftsmulighetene er begrenset, men når du har funnet frem til en side du ønsker å skrive ut, er det bare å gjøre følgende:

• Gå til siden der du vil starte utskriften
• Velg kvalitet HØY
• Gå til print preview på verktøylinja – oppe til høyre
• I stedet for ”Shrink to fit” velg 80%
• Dra alle margene så langt opp og ned / til høyre og venstre som du får til
• Skriv ut
Dette må gjøres for hver av sidene du ønsker å skrive ut (tror jeg), så ikke egnet for utskrift for annet enn kortere kapitler

 

©Biblioteket - Psykiatrien i Vestfold - design by tot.design