Hjem | Om biblioteket | Om PiV | Kontakt oss
I

 

ICD-10 - Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS) er etablert for å bidra til en koordinert IT-utvikling innen helse- og sosialsektoren. Selskapet utfører dels langsiktige oppgaver finansiert av sentral helse- og sosialforvaltning innen standardisering og samordning (begreper, kodeverk, standarder for informasjonsutveksling, informasjonssikkerhet og elektroniske pasientjournalsystemer m.v.), dels oppdrag for helse- og sosialsektorens ulike aktører (sentrale myndigheter og forvaltning, helseforetak, kommuner m.v.). KITH deltar i internasjonalt standardiseringsarbeid og internasjonale fagnettverk.

ICD-10 - Diagnostic Criteria for Research

Fulltekst-utgave fra WHOs hjemmesider.

ICD-10 - Clinical Desriptions and Diagnostic Guidelines

Her er ICD-10 Classification of Mental and Behvaioural Disorders, Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines i engelskspråklig utgave.

Flere ICD-10-lenker fra WHO finner du her.

Assessio Norge as
"Norsk Psykologforening besluttet våren/sommeren 2002 å selge testavdelingen til det nystartede selskapet Assessio Norge AS.
Assessio Norge AS formidler produkter, utdanninger og tjenester relatert til psykologiske tester og psykologisk testing innen det kliniske og det arbeidspsykologiske feltet."

Harcourt Assessment

Harcourt Assessment tilbyr norske og svenske versjoner av både Wechslerskalaene og andre av Harcourts tester og metoder – som for eksempel Beck-skalaene, D-KEFSTM, Brown ADD Scales®, NEPSYTM, Ravens matriser og mange andre. Ønsker så snart som mulig å fortsette utviklingen av svenske og norske versjoner av etterspurte tester, inkludert de siste versjonene av WISC® og WPPSITM.

Norsk geriatrisk forening
"Her finnes et lite utvalg av de mest sentrale tester og skåringer til bruk i daglig geriatrisk praksis, samt skjemaer for strukturert klinisk vurdering.

Alle er i Word-format"

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
"Skalaer til bruk i alderspsykiatri. Utredning i alderspsykiatri
Den diagnostiske utredningen bør være legens ansvar, men samarbeid med tverrfaglig helsepersonell er både tjenlig og nødvendig. Hensikten er å kunne stille en mest mulig korrekt diagnose. Utredningen må basere seg på opplysninger fra pasientens sykehistorie, funn ved kliniske undersøkelser og vurdering av disse funn i forhold til standardiserte diagnostiske kriterier.
Vi har lagt vekt på å presentere tester som er i bruk i Norge og som er lette å anskaffe. I varierende grad er testene prøvd ut for de eldste aldersgruppene og standardisert for norske forhold."

PAR inc. - Psychological Assessment Resources inc.
"Founded in 1978, Psychological Assessment Resources, Inc. (PAR), is a leading publisher of assessment instruments, software, books, and other related materials. Over the past two decades, we have earned a reputation for providing our Customers with innovative assessment solutions and outstanding Customer Service."


Hogrefe Ltd.
"We are Europe's leading independent publisher of psychometric tests for occupational, clinical and Paediatric users." Tilbyr en rekke kliniske og pediatriske tester.

Speechmark Publishing Ltd.
"Speechmark Publishing was formerly known as Winslow Publishing and has been publishing practical books, resources and ColorCards for health, education and special needs since 1979."

©Biblioteket - Psykiatrien i Vestfold - design by tot.design