Hjem | Om biblioteket | Om PiV | Kontakt oss

Offentlig informasjon

Norge.no
En felles inngang til all offentlig informasjon på Internett. Internettportalen www.norge.no og en publikumstjeneste gir opplysninger om offentlige virksomheter, lover, regler, plikter og rettigheter. Hjelper publikum med å finne fram til rett offentlig kontor. Ring gratis på grønt nr. 800 30 300, eller spør og få svar direkte på nettet (nettprat)

Lovdata
Lovdata har som formål å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon.

Mye informasjon ligger gratis tilgjengelig på Internett. Her vil man blant annet finne oppdaterte norske lover, oppdaterte forskrifter - både sentrale og lokale, ferske Høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser og Norsk Lovtidend avd. I og II for de siste årene.

Odin
Informasjon fra regjeringen og departementene.

Helsedirektoratet
Masse nyttig lenkestoff, til temasider, rundskriv, forskrifter mm.

Helse- og omsorgsdepartementet
Nyheter fra departementet. Lenker til helseforetakene, fritt sykehusvalg, sykehus i Norge, informasjon om rusreformen mm

Stortinget
Om Stortingets arbeid. Med muligheter for å søke i saker som er til behandling i Stortinget.

Storting og regjering
Oversikt over saksgang, saker og publikasjoner fra Storting og Regjering.

For mer informasjon om de ulike publikasjonene, se her

Helsetilsynet
Informasjon fra det statlige tilsynet for sosial- og helsetjenestene.

Norsk Klassifisering, Koding & Nomenklatur
Helse-Norges instans for utvikling og distribusjon av kodeverk for medisinsk utstyr, samt tjenester og produkter som naturlig hører inn under dette fagområdet

Volven
En nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m.

ICD-10, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
En nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m.

©Biblioteket - Psykiatrien i Vestfold - design by tot.design